#STOPHUMANTRAFFICKING

Republika e Shqipërisë
Qendra e Ndihmës
Lufto kunder trafikimit ne persona!

THIRRJE

Trafikimi i qënieve njerëzore
Rrëmbimi i fëmijëve

Rrëmbimi i fëmijëve

Prostitucion i detyruar

Prostitucion i detyruar

Martesa e detyruar

Martesa e detyruar

Punë e detyruar

Punë e detyruar

Fëmijë lypës

Fëmijë lypës

Vjedhja e organeve

Vjedhja e organeve

Trafikimi i qenieve njerëzore është një formë e skllavërisë moderne - një industri kriminale shumë miliardë dollarësh që mohon lirinë e 24.9 milionë njerëzve në mbarë botën. Dhe nuk ka rëndësi se ku jetoni, shanset janë që po ndodh pranë jush. Nga vajza e detyruar për të prostituuar në një ndalesë kamioni, tek njeriu i zbuluar në një kuzhinë restoranti, i lënë pa mjet identifikimi dhe i mbajtur kundër vullnetit të tij. Të gjitha viktimat e trafikimit ndajnë një përvojë thelbësore: humbjen e lirisë.

Rrëmbimi i fëmijëve

Rrëmbimi i fëmijëve

Prostitucion i detyruar

Prostitucion i detyruar

Martesa e detyruar

Martesa e detyruar

Punë e detyruar

Punë e detyruar

Fëmijë lypës

Fëmijë lypës

Vjedhja e organeve

Vjedhja e organeve

Trafikimi i qenieve njerëzore është një formë e skllavërisë moderne - një industri kriminale shumë miliardë dollarësh që mohon lirinë e 24.9 milionë njerëzve në mbarë botën. Dhe nuk ka rëndësi se ku jetoni, shanset janë që po ndodh pranë jush. Nga vajza e detyruar për të prostituuar në një ndalesë kamioni, tek njeriu i zbuluar në një kuzhinë restoranti, i lënë pa mjet identifikimi dhe i mbajtur kundër vullnetit të tij. Të gjitha viktimat e trafikimit ndajnë një përvojë thelbësore: humbjen e lirisë.