#STOPHUMANTRAFFICKING

Северна Македонија
Центар за помош
Open Gate- La Strada Macedonia

ЈАВИ СЕ

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ

ЈАВИ СЕ

Трговија со луѓе
Киднапирање на деца

Киднапирање на деца

Присилна проституција

Присилна проституција

Присилен брак

Присилен брак

Принудна работа

Принудна работа

Присилно детско питачење

Присилно детско питачење

Трговија со органи

Трговија со органи

Трговијата со луѓе е форма на модерно ропство – мулти милионска криминална индустрија која ја оневозможува слобода на 24,9 милиони луѓе ширум светот. И без разлика каде живеете, можностите се големи, дека се случува во вашата близина. Од девојката која на камионските паркинзи е присилена на проституција, до човекот пронајден во кујна на некој ресторанот, на кој му е одземен пасошот и е таму против своја волја. Сите жртви на трговија со луѓе споделуваат едно основно искуство: загубена слобода.

Киднапирање на деца

Киднапирање на деца

Присилна проституција

Присилна проституција

Присилен брак

Присилен брак

Принудна работа

Принудна работа

Присилно детско питачење

Присилно детско питачење

Трговија со органи

Трговија со органи

Трговијата со луѓе е форма на модерно ропство – мулти милионска криминална индустрија која ја оневозможува слобода на 24,9 милиони луѓе ширум светот. И без разлика каде живеете, можностите се големи, дека се случува во вашата близина. Од девојката која на камионските паркинзи е присилена на проституција, до човекот пронајден во кујна на некој ресторанот, на кој му е одземен пасошот и е таму против своја волја. Сите жртви на трговија со луѓе споделуваат едно основно искуство: загубена слобода.